UN EDIFICI ES POT FABRICAR?

 MUNTAR AQUEST EDIFICI ÉS CONSTRUCCIÓ 

 UN EDIFICI POT O HA DE SER LLEUGER? 

 UN EDIFICI HA DE SER DESMUNTABLE? 

 UN IMMOBLE POT SER UN GRAN MOBLE?

Sistema