L'Estudi

Ramon Iglesias Ferrando, arquitecte
(professor a l’Escola d’arquitectura La Salle/URL)

 

Marc Iglesias Briones, arquitecte

 

Paula Monserrat Borrás, arquitecte

 

Neus Ayza Samsó, arquitecte

 

Christoph Peters, arquitecte

 

 

El despatx es sitúa a Barcelona,
amb el telèfon 655 69 11 40
www.rmi-arquitectura.com

 

 

The Team

1 Màquina de control numèric a on es preparen forats i encaixos de les peces de les estructures

4 Estoc de freses i components de la màquina de control numèric

7 Tunel de pintat a on s’envernissen les fustes

2 Obratge de mosses en una biga laminar

5 Magatzematge de tauler OSB i de llistons de fusta de pi cuperitzat

8 Transport intern de bigues de fusta laminar

3 Capçal de la màquina de control numèric

6 Màquina desbarbadora per afinar escairades

9 Un habitatge unifamiliar pendent del transport i del muntatge