L'Estudi

Ramon Iglesias Ferrando, arquitecte
(professor a l’Escola d’arquitectura La Salle/URL)

 

Marc Iglesias Briones, arquitecte

 

Paula Monserrat Borrás, arquitecte

 

Neus Ayza Samsó, arquitecte

 

Christoph Peters, arquitecte

 

 

El despatx es sitúa a Barcelona amb el

telèfon 655 69 11 40 (Paula)  i Email: rmi@coac.net

www.rmi-arquitectura.com

 

 

L'Equip

1 Màquina de control numèric
   a on es preparen forats i encaixos
   de les peces de les estructures

4 Estoc de freses i components
   de la màquina de control numèric

7 Tunel de pintat a on
   s’envernissen les fustes

2 Obratge de mosses
   en una biga laminar

5 Magatzematge de tauler OSB
   i de llistons de fusta de pi cuperitzat

8 Transport intern de bigues
   de fusta laminar

3 Capçal de la màquina
   de control numèric

6 Màquina desbarbadora
   per afinar escairades

9 Un habitatge unifamiliar pendent
   del transport i del muntatge