Obra Nova

Edificació entre mitgeres
Habitatge unifamiliar

Obra Nova

Edificació entre mitgeres
Habitatge unifamiliar

Obra Nova

Edificació aïllada
Habitatge unifamiliar

Obra Nova

Edificació aïllada
Habitatge plurifamiliar

Obra Nova

Edificació entre mitgeres
Habitatge plurifamiliar

Obra Nova

Edificis de serveis

Rehabilitació

Reforma estructural

Rehabilitació

OBRA DE REMUNTA
Autors del projecte i direcció d'obra:
GAAB Aurell Grabulosa ARQUITECTOS SLP

Rehabilitació

Obra d'ampliació