Obra nova 

Edificació aïllada
Habitatge unifamiliar

FORMA és un sistema que per emplaçaments amb bon accés a vehicles pesats, permet muntatges molt ràpids. Aquest és el cas d’edificis aïllats de volum mitjà com són els habitatges unifamiliars amb quatre façanes. A més, la possibilitat de que les instal·lacions vinguin ja col·locades dins dels plafons, assegura una execució acurada i eficient . La gran varietat de solucions de revestiment de façana permet així adaptar els edificis a l’entorn, a la climatologia i a l’idea del projectista. L’altre avantatge important del sistema és la flexibilitat en l’adaptació de l’edifici a topografies difícils, amb força pendent o molt accidentades. Tanmateix, una estructura de FORMA es pot muntar sobre pilots o simples murets de suport, deixant l’edifici volant sobre el terreny.

Obra Nova

3 Obra Nova
Habitatge unifamiliar a Rubí.