Obra nova 

Edificació entre mitgeres
Habitatge unifamiliar

En condicions normals o amb amplades de carrer importants, els plafons de gran format poden doblar les mitgeres existents i assegurar la independència de la nova estructura amb l’estructures veïnes. Serà important assegurar una cambra d’aire entre la mitgera existent i la nova paret de fusta.

El fet de només tenir dues façanes a revestir agilitza encara més el procés i rebaixa costos de forma notable.

Obra Nova

2 Obra Nova
Habitatge unifamiliar a Vallclara.Tarragona.