Obra nova 

Edificis de serveis

L’exemple adjunt (projecte pendent d’execució) d’un petit taller industrial amb un habitatge annex, és un bon exemple de com el sistema FORMA pot simplificar la construcció d’edificis heterogenis. Aquest cas feia recomanable construir el taller amb estructura metàl·lica (una de les activitats del promotor), però resoldre l’habitatge de dues plantes amb un sistema de pre-construcció i muntatge ràpid. Les dues estructures són independents i cada part de l’edifici està projectada per optimitzar costos i resoldre el programa establert.

Obra Nova

6 Obra Nova
Edificació d'habitatge amb annex de taller i botiga.