Rehabilitació

Obra d'ampliació

FORMA pot resoldre projectes d’ampliació en condicions de que no sigui recomanable treballar amb sistemes constructius agressius amb l’entorn. En els casos que calgui una execució ràpida, sense soroll i pols, aquest sistema reduirà en gran mesura les molèsties. L’exemple de l’ampliació de 100 metres quadrats en un centre d’illa demostra aquestes avantatges. En 6 dies laborables es va aconseguir muntar l’estructura i impermeabilitzar la coberta, i amb un mes escaig es van fer la resta d’acabats. La proximitat d’edificis veïns feia inviable altres tècniques convencionals de construcció.

Rehabilitació

1 Rehabilitació
Ampliació d’un local amb annex d’habitatge.
Façana posterior d’una ampliació de 100 metres quadrats en un local existent.