Obra nova 

Edificació entre mitgeres
Habitatge unifamiliar

Una tipologia de difícil execució normalment és la d’edificis entre mitgeres en carrers estrets dels centres urbans. Per aquests casos, FORMA preveu la pre-construcció de plafons de petit format que siguin mòbils amb petits camions ploma o inclòs transportats a mà. L’exemple adjunt de l’habitatge a Premià de Dalt és un d’aquests casos, ja que amb un carrer de 3,50 metres d’amplada es feia quasi impossible l’execució de l’obra amb una altre tècnica de construcció pesada. Els plafons de 120 centímetres d’amplada poden ser transportats i manipulats per dos operaris. Les instal·lacions amb aquests casos, estan previstes dins els plafons, els quals tenen uns passos i uns registres que permeten acabar-les en obra.

Obra Nova

1 Obra Nova
Habitatge unifamiliar a Premià de dalt.