Rehabilitació

Reforma estructural

FORMA és un sistema constructiu en sec que s’adapta perfectament a les modificacions estructurals i a la rehabilitació d’edificis de fàbrica. La relació estructural de les fàbriques de maó o pedra amb la fusta ha estat utilitzada des de l’origen de la construcció. La fusta és un material perfectament isostàtic que conjuga esforços amb materials tan rígids i fràgils com les fàbriques. La substitució de sostres, el compartiment de noves distribucions o l’estintolament d’estructures en fatiga, són problemes que el sistema FORMA resol amb netedat.

L’exemple exposat és il·lustratiu d’aquesta col·laboració. Es plantejava l’estintolament de l’estructura per obrir un pati de ventilació que millores les condicions d’habitabilitat. Tanmateix, calia substituir un sostre malmès de biguetes de fusta i solera de maó, per un altre de comportament similar. Un carrer estret i un entorn sensible van fer un cop més adient un sistema com FORMA per resoldre el problema.

Rehabilitació

3 Rehabilitació
Edifici modernista a Barcelona, millora estructural i d’habitabilitat.